Oekraineconflict: De bestande markttrend wordt versterkt

Geschreven door: Fabian Bernardus

Laatste update: 4 juli 2023

Leestijd: 2 min.

Marktdalingen die het rechtstreekse gevolg zijn van conflictsituaties doorgaans oppervlakkig en tijdelijk, op voorwaarde dat de gebeurtenis zich niet verder verspreidt. In dit artikel gaan we daar wat dieper op in, met name wat de huidige economische achtergrond betreft.

Tabellen zoals de onderstaande worden vaak tevoorschijn gehaald bij crisissituaties zoals we die vandaag meemaken.

Week 78 Chart1 - Oekraineconflict: De bestande markttrend wordt versterkt - Mpartners Vermogensbeheer
Bron: Strategas Research Partners

De essentie van de tabel is duidelijk: de markt herstelt zich gemiddeld snel van externe schokken. Wanneer we iets verder kijken, zien we dat in de drie gevallen (grijs gemarkeerd) waarin reeds een periode van economische krimp aan de gang was, de exogene gebeurtenis de bestaande trend heeft versterkt.

Een nauwkeuriger beschrijving zou dus zijn te zeggen dat de externe schok veel minder invloed heeft dan de reeds bestaande markttendens. Indien de markt fundamenteel sterk was, is de externe schok tijdelijk: elke daling is ondiep. Indien de markt zich echter fundamenteel al in een neerwaartse trend bevond, blijft het dalen.

De belangrijkste overweging voor de portefeuille vandaag is dus niet de schok van de oorlog zelf, maar eerder om ons te herinneren waar we al stonden.

Vóór de inval in Oekraïne was de algemene consensus dat de inflatierisico’s weliswaar toenamen, maar dat de beleidsmakers geen grote fouten zouden maken, dat de inflatie onder controle zou komen waardoor de economische-en winstgroei zou aanhouden.

De tendens was dus in principe positief. Belangrijk is echter het effect dat de oorlog heeft op de inputs van deze trend. Een meer gedetailleerde beschrijving is te vinden in onze blog, maar we kunnen kort samenvatten dat de oorlog op een aantal fronten – energie, harde grondstoffen, voedselvoorziening – de inflatie verergert en daarom waarschijnlijk een negatief effect heeft op de onderliggende trend.

Dus wat is de conclusie? De situatie is delicaat evenwichtig. Een sterk positief punt voor uw portefeuille blijft de aanhoudende outperformance van waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen. Deze trend was al goed op gang vóór de gebeurtenissen in Oekraïne en blijft intact.

Desalniettemin: dit is een periode van onzekerheid waarin het loont het marktgedrag op de voet te volgen en eventueel actiever te zijn dan gewoonlijk. We hebben in de afgelopen weken een grotere weging naar cash in uw portefeuille opgebouwd. Of die in de komende weken verder zal worden verhoogd, hangt af van hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen – zowel het aantal risico’s als het aantal kansen zullen toenemen.

Losstaand van de economische ontwikkelingen hopen wij natuurlijk, net als ieder ander, dat wereldleiders tot een oplossing komen zodat iedereen die wordt geraakt door dit conflict weer spoedig in vrijheid kan bewegen.

Blijf op de hoogte

Volg ons op LinkedIn voor de nieuwste updates