ESG-beleggen populair, instroom Europese ETF’s beperkt

Published On: april 29th, 2021|By |Categories: Markt Updates, Value|3,4 min read|

De eerste bedrijfsresultaten die zijn gerapporteerd over het eerste kwartaal zijn positief . Met slechts 10% van de bedrijven die tot dusver kwartaalcijfers hebben uitgebracht, laat de tabel hieronder zien dat zowel de omzet- als de winstverwachtingen de afgelopen weken zijn gestegen.  Positieve winstherzieningen zijn consistent met een herstellende wereldeconomie en noodzakelijk gezien de opgerekte waarderingen van de meeste aandelenindices.

S&P 500 1st quarter earnings scorecard

Aandelenanalisten verwachten dat dit positieve winstmomentum nog enige tijd zal aanhouden, dit blijkt uit het feit dat zij niet alleen hun voorspellingen voor de korte termijn naar boven hebben bijgesteld, maar tevens hun cijfers voor 2021 en 2022 (onderstaande grafiek).

S&P 500 Annual Consensus EPS Estimate
SUBTIELE ROTATIES MOETEN IN HET OOG GEHOUDEN WORDEN

Hoewel de prestaties van de aandelenmarkten in de gehele breedte  positief blijft, spelen er zich onder de oppervlakte enkele subtiele rotaties af die in  gaten moeten worden gehouden. Groei-aandelen hebben de afgelopen weken beter gepresteerd dan Value-aandelen, nadat deze het sinds november vorig jaar aanzienlijk minder goed hadden gedaan dan Value-aandelen. Bijzonder interessant is dat deze stijging van de Groei-aandelen niet zo breed gedragen werd  als de vorige stijging. De grafiek hieronder laat zien dat beleggers alleen de large-cap Groei-aandelen hebben gekocht (vooral technologie), maar uit de kleinere Groei-aandelen blijven stappen. Een opmars waarbij niet alle aandelen uit de Groei sector een bijdrage leveren is een klassiek signaal voor de eindfase van een rally.

Russel 1000 growth vs. Russel 2000 growth

Wij volgen verschillende macrovariabelen om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het marktrisico dat op elk gegeven moment aanwezig is. Onze huidige inschatting van die variabelen is dat de grootste obstakels voor de markt de hooggespannen verwachtingen en zware overwegingen zijn (probleem van de rechterstaart van een normale verdeling), in tegenstelling tot een meer sinistere verrassing (probleem van de linker staart). Wij hebben de posities verminderd die volgens ons het kwetsbaarst zijn voor te hoge waarderingen, terwijl onze beleggingsstijl ons doorgaans beschermt tegen het innemen van te populaire posities

BELEGGERS BLIJVEN (NOG) BIJ AMERIKAANSE AANDELEN ONDANKS DE HOGE WAARDERING

Op basis van deze beide maatstaven blijven Europese aandelen er zeer aantrekkelijk uitzien. Zoals wij hebben benadrukt, zijn Europese aandelen uit een lange periode van underperformance en lagere absolute rendementen gebroken. Zoals de onderstaande grafiek laat zien, is deze uitbraak echter met weinig enthousiasme ontvangen omdat de meeste beleggers, ondanks de torenhoge waarderingen, nog steeds gecharmeerd zijn van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse markt. De instroom van beleggers in op Europa gerichte ETF’s blijft beperkt.

Europe Equity ETF flows | Eurostoxx 600

Wij verwachten dat deze onverschilligheid bij beleggers zal omslaan naarmate het vertrouwen groeit in de duurzaamheid van het Europese winstherstel, die zoals het er naar uit ziet de VS dit jaar zal overtreffen. De waarderingskloof tussen de VS en Europa blijft op een meerjarig dieptepunt (zie onderstaande grafiek) en biedt zeer aantrekkelijke beleggingskansen in termen van risico/rendement.

MSCI Europe NTM P/E Relative
GROTE INSTROOM ESG-BELEGGEN

Eén segment van de markt dat zeker een buitenproportioneel percentage van de instroom van beleggers heeft aangetrokken, is ESG (Environment, Social & Governance)-gericht beleggen. Geen enkele fundamentele lange termijn belegger kan ESG-overwegingen negeren in zijn bedrijfsresearch en wij steunen zeker de broodnodige aandacht die deze vorm van beleggen besteedt aan belangrijke kwesties die verder gaan dan de financiële prestaties van een onderneming op de  korte termijn.

Toch zijn wij altijd op onze hoede als wij trends waarnemen die worden gestuurd door een willekeurige instroom van beleggers in een beperkt beleggingsuniversum. Dit leidt onvermijdelijk tot onhoudbare overwaardering en de daaruit voortvloeiende teleurstelling over de gerealiseerde rendementen van beleggers. We zien nu al dat de waardering van ESG-favorieten aanzienlijk is gestegen en dat die stijging niet alleen kan worden toegeschreven aan veranderingen in de vooruitzichten van bedrijven op de langere termijn. ESG-beleggen vereist, net als elk ander segment van beleggen, een solide waarderingskader als het een duurzame beleggingsbeweging wil zijn en niet slechts de zoveelste vluchtige beleggingstrend.

ESG ETF AUM vs. All Equity ETF AUM

GRAAG ALS EERSTE OP DE HOOGTE?

Laat je emailadres hieronder achter om macro updates rechtstreeks in je inbox te ontvangen. Eens per week, voor altijd up-to-date. Uitschrijven kan wanneer je maar wilt, waar je maar wilt. 

[hubspot type=form portal=8894867 id=4b34d09a-cf38-4423-a8d7-133203ae69e5]
OVER DE AUTEUR
David Williams (1970) is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Mpartners. Na een korte carrière bij het Ministerie van Buitenlandse zaken van Barbados begon David in 1997 bij Insinger de Beaufort Asset Management en in 2002 werd hij director. Hier droeg hij verantwoordelijkheid voor het investment team en de beleggingsfondsen (zowel long-only als gehedgde portefeuilles). Zijn specialisatie is Europese aandelen. In 2010 heeft hij samen met de andere partners Mpartners opgericht. David Williams heeft een B.A (Honors) van de University of Kent, een M.Sc. in Internationale Politieke Economie van de London School of Economics en een MBA van Nijenrode.