DE ‘TIJDELIJKE’ INFLATIE BEGINT DE CONSUMENT TE RAKEN

Published On: augustus 24th, 2021|By |Categories: Markt Updates|3,3 min read|

Eerder was er enige opluchting over het feit dat de Amerikaanse inflatiecijfers van juli, die vorige week bekend werden gemaakt, een bescheiden vertraging van het basiscijfer tot +4,3% te zien gaven (grafiek hieronder). Bij een nadere beschouwing van de onderliggende gegevens en van andere onlangs bekendgemaakte inflatiegegevens zal men zich echter afvragen hoe lang de term “tijdelijk” nog door de monetaire autoriteiten kan worden gebruikt voordat de geloofwaardigheid wordt aangetast.

CPI-U: All Items Less Food & Energy | Mpartners vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

DE INFLATIE & CONSUMPTIEPRIJZEN

De tijdelijke inflatievisie berust op de constatering dat tot dusver de stijgingen van de consumptieprijzen in de VS verband houden met “heropende” sectoren (auto’s, hotels, reizen). Deze prijsstijgingen zouden moeten afnemen naarmate de capaciteit wordt opgevoerd om aan de vraag te voldoen. Voorstanders van dit standpunt argumenteren dat alles in orde zou zijn zolang deze prijsstijgingen zich niet zouden uitbreiden tot de belangrijkere en meer stroeve loon- en huurcomponenten van de inflatiemaatstaven – de lange termijn inflatieverwachting zou dan verankerd blijven. Dit argument begint onder druk te komen. Uit onderliggende gegevens blijkt dat de huurinflatie een opwaartse tendens begint te vertonen (zie onderstaande grafiek). Dit zal men niet verbazen gezien de sterke stijging van de woningprijzen (die niet in de officiële inflatieberekeningen zijn opgenomen) en het krachtige herstel op de arbeidsmarkt.

CPI-U: Owners' Equivalent Rent of Primary Residence | Mpartners Vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

Onderstaande grafiek toont de aanhoudende stijging van de inflatieverwachtingen op middellange termijn gedurende de afgelopen 18 maanden als gevolg van monetaire en budgettaire stimuleringsmaatregelen. Hoe geloofwaardig is het om te spreken van een tijdelijke inflatie wanneer de drie-jaars verwachtingen bijna dubbel zo hoog zijn als de officiële inflatiedoelstelling van 2%? Als deze verwachtingen dicht bij de werkelijkheid blijken te liggen, hoelang kan de rente op Amerikaanse 10-jarige obligaties dan onder de 1,5% blijven?

Inflation Expectation: Median 3-Year Ahead Expected Inflation Rate

Bron: Strategas Research Partners

CONSUMENTENVERTROUWEN

Het wordt ook duidelijk dat de inflatie begint toe te slaan en een tastbare invloed heeft op het consumentenvertrouwen. Volgens onderstaande onderzoek van de Universiteit van Michigan is dit vertrouwen begin augustus gekelderd. De verwachtingscomponent van de enquête (eerste grafiek hieronder) bereikte een nieuw dieptepunt na de pandemie. Deze daling van het consumentenvertrouwen kan op meerdere factoren worden teruggevoerd. De belangrijkste factor is echter de aanhoudende daling van de reële lonen (tweede grafiek hieronder). De lonen blijven weliswaar stijgen, maar hebben geen gelijke trend kunnen houden met de snelle stijging van de algemene inflatie, waardoor de koopkracht van veel consumenten is afgenomen. Als de eerder besproken inflatiedruk niet afneemt, is het een kwestie van tijd voordat dit tot uiting zal komen in hogere looneisen. De rente op wereldwijde obligaties heeft op de meest recente gegevens gereageerd door te stijgen, hoewel ze nog steeds ver onder het hoogste niveau van 2021 blijft.

University of Michigan: Consumer Experience | Mpartners Vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

Real Average Hourly Earnings of All Employees: Total Private

Bron: Strategas Research Partners

SECULAIRE KRIMPFASE OP DE LOER

Een belangrijke ommekeer ten opzichte van afgelopen jaren is dat de stijgingen van aandelenmarkten in 2021 aangevoerd worden door het sterke winstherstel, zelfs nu de hoge waarderingsmultiples beginnen te comprimeren (onderstaande grafiek). Deze compressie is een natuurlijke ontwikkeling na een economische recessie en een dalende winstgevendheid van bedrijven. De kans op een seculaire krimpfase lijkt echter nog steeds toe te nemen. In de VS zijn het vooruitzicht van hogere belastingen om de buitensporige begrotingsuitgaven te betalen, een aantrekkende inflatie en een mogelijk stijgende renteomgeving stuk voor stuk seculaire tegenwindfactoren voor multiples.

S&P 500 TTM P/E with Long-Term Average | Mpartners vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

Het lijkt waarschijnlijk dat winstgroei en dividenduitkeringen steeds belangrijker zullen worden voor het rendement van aandelen, in tegenstelling tot de verhoogde waarderingsmultiples. In deze context lijken de Europese aandelenmarkten aantrekkelijker. De waarderingsmultiples in Europa liggen weliswaar boven de historische gemiddelden, maar zijn in vergelijking met de Amerikaanse markt niet zo uitgerekt. Op het economische front heeft het herstelproces vertraging opgelopen, maar het wint nu aan momentum en zou verdere stijgingen van de bedrijfswinsten moeten ondersteunen. Terwijl het winstherstel in de VS doorzet en de NTM-winst per aandeel (winst over de komende 12 maanden) ruim boven de niveaus van vóór de crisis ligt, is het verhaal in Europa anders. Het herstel van de winsten heeft langer op zich laten wachten en het NTM-winstcijfer is pas onlangs boven het niveau van voor de Covid (onderstaande grafiek). Dit uitgestelde winstherstel kan betekenen dat Europese aandelen het op korte termijn beter zullen doen dan Amerikaanse aandelen, onder impuls van een beter winstmomentum en een gunstiger monetair en economisch klimaat.

STOXX Europe 600 Estimated Next 12-Month EPS | Mpartners Vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

GRAAG ALS EERSTE OP DE HOOGTE?

Vul hieronder je e-mailadres in om de blog updates direct in je inbox te ontvangen. Zo ben je altijd up-to-date over ontwikkelingen omtrent sustainable value investing en de financiële markt. Je kunt je ten allen tijde uitschrijven

OVER DE AUTEUR
David Williams (1970) is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Mpartners. Na een korte carrière bij het Ministerie van Buitenlandse zaken van Barbados begon David in 1997 bij Insinger de Beaufort Asset Management en in 2002 werd hij director. Hier droeg hij verantwoordelijkheid voor het investment team en de beleggingsfondsen (zowel long-only als gehedgde portefeuilles). Zijn specialisatie is Europese aandelen. In 2010 heeft hij samen met de andere partners Mpartners opgericht. David Williams heeft een B.A (Honors) van de University of Kent, een M.Sc. in Internationale Politieke Economie van de London School of Economics en een MBA van Nijenrode.