Resultaten overtreffen verwachtingen: wat is de duurzaamheid van de bedrijfswinsten?

Published On: november 23rd, 2021|By |Categories: Markt Updates|2,9 min read|

Nu de winst updates voor het derde kwartaal ten einde lopen, is het wederom een sterk rapporteringsseizoen geweest voor bedrijven. De winstgroei bedraagt meer dan +41% en de omzet zal met bijna 17% stijgen (tabel hieronder). Dit in vergelijking met de verwachte groei van +27,5% voor de winst en +14% voor de omzet vóór het begin van het rapporteringsseizoen. Dit was dus het zoveelste kwartaal waarin de gerapporteerde resultaten aanzienlijk beter waren dan de aanvankelijke verwachtingen.

S&P 500 Quarter Earnings Scorecard | Mpartners Vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

Na een buitengewone stijging zijn de verwachte operationele marges voor de komende 12 maanden naar beneden bijgesteld tot 17,1% (onderstaande grafiek). Sommige critici wijzen op deze margedaling als de eerste fundamentele smet die wij voor bedrijven hebben gezien nu het einde van het jaar nadert. Deze metriek moet inderdaad in het oog worden gehouden. Zo’n kleine terugval ten opzichte van historische pieken in de context van ernstige verstoringen van de toeleveringsketen en inflatie van de inputkosten kan echter ook worden gezien als een bewijs van de huidige veerkracht van de winstgevendheid van bedrijven in een klimaat met een sterke vraag.

Estimated Next 12-Month S&P 500 Operating Margin

Bron: Strategas Research Partners

Enige verdere groeiende bezorgdheid bij beleggers over de duurzaamheid van de bedrijfswinsten kan ook worden afgeleid uit de richting van de prognoses voor 2022, terwijl de prognoses voor 2021 verder opwaarts werden herzien. Uit onderstaande grafiek blijkt dat de winstverwachtingen voor volgend jaar sinds de zomer stabiel zijn gebleven. Het impliciete groeicijfer voor 2022 (+8%) ligt nu op het laagste niveau sinds deze prognoses voor het eerst werden gepubliceerd. Dit lijkt erop te wijzen dat analisten de sterke winststijgingen in 2021 interpreteren als een ontlening aan de groei in 2022.

2022 S&P 500 EPS Estimate Daily Progression

Bron: Strategas Research Partners

Misschien kan het gedeeltelijk worden verklaard door deze groeizorgen, of misschien is het gewoon een Pavloviaanse verslaving van beleggers aan wat in het verleden heeft gewerkt, maar de onderstaande grafiek laat zien dat op ten minste één waarderingsmaatstaf (EV/Sales), de spreiding van waardering tussen de duurste en de minst dure aandelen in de index nu in het gebied van de Internet bubbel van 2000 liggen. Het is nogal uitzonderlijk dat deze waarderingskloof in 2021 groter is geworden, nu zowel de rente stijgt als de relatieve winstgroei van de goedkoopste aandelen groter is dan die van de duurste.

R1000 Growth vs R1000 Value Enterprise Value to TTM Sales Spread

Bron: Strategas Research Partners

Zoals in vorige updates al werd benadrukt, is het verschil tussen dit jaar en 2020 dat de geldstromen voornamelijk geconcentreerd zijn in de mega-cap groeiaandelen. De onderstaande grafiek toont het toenemende concentratierisico van de Amerikaanse index naarmate de grootste namen beleggersstromen blijven aantrekken. Volgens deze maatstaf overtreft het concentratierisico van de index dat van 2000.

Combined Weight of 5 Largest S&P 500 Weights

Bron: Strategas Research Partners

Naar onze mening blijft de gewogen bewijslast pleiten voor een procyclische beleggingspositionering, ondanks de aanhoudende angst in de media. Onderstaande grafiek toont de trend van economische verrassingen (werkelijke waarde versus verwachtingen) in de drie belangrijkste economische regio’s. Sinds april vertonen de economische verrassingen een neerwaartse trend – dat wil zeggen dat de verwachtingen te optimistisch bleken tegen de achtergrond van oplopende politieke spanningen, nieuwe covid uitbraken, verstoringen van de toeleveringsketen, enz. Wij vermoeden dat analisten hun prognoses voor de winst in 2022 zullen moeten opwaarderen naarmate de positieve trend aanhoudt.

Economic Suprise Indexes By Region

Bron: Strategas Research Partners

De tweede grafiek hieronder is bijgewerkt om de sterke gelijkenis in de aandelenprestaties tussen dit jaar en 2013 te tonen. 2013 en 2021 waren uniek door het aantal politieke kwesties die om een oplossing vroegen (eerste tabel). 2013 toonde aan dat naarmate elke kwestie werd opgelost, de markt bleef stijgen. 2021 volgt die trend en met de verwachte nabije oplossingen voor de benoeming van de voorzitter van de Fed, het uitgavenplan van Biden en het schuldplafond lijkt dat een positief einde van het jaar waarschijnlijk kan zijn.

September 2021 Catalysts Look Similar to September 2013
September 2021 Catalysts Look Similar to September 2013

Bron: Strategas Research Partners

OVER DE AUTEUR
David Williams (1970) is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Mpartners. Na een korte carrière bij het Ministerie van Buitenlandse zaken van Barbados begon David in 1997 bij Insinger de Beaufort Asset Management en in 2002 werd hij director. Hier droeg hij verantwoordelijkheid voor het investment team en de beleggingsfondsen (zowel long-only als gehedgde portefeuilles). Zijn specialisatie is Europese aandelen. In 2010 heeft hij samen met de andere partners Mpartners opgericht. David Williams heeft een B.A (Honors) van de University of Kent, een M.Sc. in Internationale Politieke Economie van de London School of Economics en een MBA van Nijenrode.