IDEAAL VOOR DE LANGE TERMIJN BELEGGER?

Published On: september 29th, 2021|By |Categories: Value|3,8 min read|

Het zag er al naar uit dat september een maand zou worden waarbij het financiële nieuws de voorpagina zou domineren: Escalerend debat in de VS over de goedkeuring van de uitgavenplannen van Biden en het verhogen van het schuldenplafond; Een langverwachte vergadering van de Federal Reserve en advies over de toekomst van het opkopen van schuldpapier en de rentetarieven. Genoeg op de agenda afgelopen maand. Toch was het de schuldencrisis van Evergrande (de op één na grootste vastgoedontwikkelaar in China) die de afgelopen week de aandacht van beleggers trok toen zij zich afvroegen of deze te ondergang besmettelijk zou zijn. De eerste grafiek hieronder laat zien dat het rendement op de Chinese High-Yield index zijn hoogste niveau sinds 2011 heeft bereikt, wat het niveau overtreft van het hoogtepunt van de covid-shutdowns. De tweede grafiek hieronder laat zien dat dat de besmetting naar andere bedrijven misschien wel toeneemt maar deze blijft ver onder eerdere voorbeelden. LTCM, de techbubbel, de Europese schuld en zelfs recentelijk de covid-shutdown zagen allemaal meer ‘besmettelijkheid’.

Asia Ex-Japan USD Credit China HY Yield To Worst | Mpartners Vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

Percent of All News Stories Mentioning "Contagion"

Bron: Strategas Research Partners

De belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen weken is wellicht de reactie van de rente op staatsobligaties op de toenemende negatieve krantenkoppen. De eerste grafiek hieronder toont de Amerikaanse 5-jaarsrente, die terug is naar de hoogste niveaus van maart, toen de aandacht van beleggers meer was gericht op de sterke wereldwijde groei en inflatiezorgen. De 10-jaarsrente ligt nog steeds een stukje onder het niveau van maart, maar is ook uit de 3-maands bandbreedte gekomen en eindigde de week op 1.45%. De tweede grafiek hieronder toont de beweging in rentes van andere grote wereldwijde obligatiemarkten. Alle grote markten bevestigen de stijging van de VS, wat niet mag worden genegeerd gezien de achtergrond van de toenemende angst bij beleggers.

5-year yield | Mpartners vermogensbeheer

Bron: Strategas Research Partners

10-year yield Germany Australia Switzerland South-Korea

Bron: Bloomberg Finance

Als obligatiebeleggers het einde van de recente groeivertraging beginnen te ruiken, dan zal de reactie van hun aandelencollega’s niet ver weg zijn. Een vluchtige blik op de belangrijkste indices van ontwikkelde markten zou erop wijzen dat de meeste aandelenmarkten onaangedaan blijven en dicht bij de hoogste niveaus voor dit jaar staan. Zoals uit onderstaande tabel blijkt, is de beweging onder de oppervlakte echter aanzienlijk volatieler geweest. De Amerikaanse index voor kleinere bedrijven (Russell 2000) heeft bijna tweemaal zoveel gecorrigeerd als de indices van grotere marktomvang. Bovendien is de correctie gemiddeld over het hele spectrum van beursgenoteerde aandelen 3x-4x groter dan die van de index geweest. Wij proberen al enkele maanden de aandacht te vestigen op deze ontwikkeling. Aandelenbeleggers hebben hun toevlucht gezocht tot de megacap bedrijven in de index om de angst voor tegenvallende groei te bezweren, terwijl ze zich terugtrokken uit de meer economische cyclische aandelen.

Index and average stock decline from high (%)

Bron: Strategas Research Partners

De onderstaande grafiek meet het sentiment van individuele beleggers in de VS. Een toenemende stroom van negatieve krantenkoppen en de recente slechte prestatie van het “gemiddelde” aandeel hebben het vertrouwen van beleggers duidelijk geschaad. Deze graadmeter van het beleggerssentiment staat op het laagste peil van het jaar en op het peil dat voor het laatst werd opgetekend in de maanden onmiddellijk na de uitbraak van Covid. Deze achtergrond van toegenomen pessimisme bij beleggers en behoorlijke individuele aandelencorrecties is ideaal voor de langere termijn belegger, die voorbij tijdelijke korte termijn zorgen kan kijken.

S&P 500 AAII Investor Survey

Bron: Bloomberg Finance

De eerste grafiek hieronder geeft een kijk op hoe uitgeput de markt is vanuit een korte-termijnperspectief door te kijken naar het aantal aandelen in de index op 20-daagse dieptepunten (één maand). De laatste meting is > 60% van de aandelen, wat, hoewel nog niet op meer historische extremen, een relatief geschikt moment is om naar beleggingskansen te zoeken. Dit feit wordt aangetoond in de tweede grafiek hieronder die vooruitkijkende rendementen onderzoekt, wanneer deze op dit moment worden aangekocht – met daarbij één belangrijk voorbehoud – dat de markt in een uptrend blijft (wat de huidige realiteit is). De toekomstgerichte rendementen over een tijdshorizon van een maand, drie maanden, zes maanden en een jaar zijn bijna 2x zo hoog als gemiddelde historische rendementen.

S&p 500 vs % of Stocks at 20 day low

Bron: Strategas Research Partners

S&P 500 Forward Returns When 20-Day Lows >50% & in Uptren

Bron: Bloomberg Finance

Een focus op krantenkoppen als instrument om op de financiële markten te navigeren is tot mislukken gedoemd. Sensatiezucht in de media maakt beleggers alleen maar ongeruster en werkt markttiming in de hand. Er kan een moment komen waarop beleggingsrisico’s zo groot zijn dat het verstandiger kan zijn de weging te verminderen. Alhoewel deze momenten zijn zeldzaam en doorgaans zeer moeilijk te voorspellen. Wij reproduceren de onderstaande grafiek om het dwaze spel van actieve market timing te benadrukken. Het missen van slechts 5 van de beste dagen van de markt in de afgelopen 26 jaar zou iemands jaarlijkse rendement met meer dan 20% hebben verminderd. Het missen van de beste 20 dagen (slechts 0,3% van alle handelsdagen in deze periode) zou het rendement met bijna 60% hebben verminderd. Om Benjamin Graham te parafraseren, is het onze mening dat market-timing niet met duurzaam succes kan worden uitgevoerd, tenzij de timing van het kopen is gerelateerd aan een aantrekkelijk prijsniveau gebaseerd op een rigoureuze analyse.

S&P 500 Compound Annual Growth Rate

Bron: Strategas Research Partners

GRAAG ALS EERSTE OP DE HOOGTE?

Vul hieronder je e-mailadres in om de blog updates direct in je inbox te ontvangen. Zo ben je altijd up-to-date over ontwikkelingen omtrent sustainable value investing en de financiële markt. Je kunt je ten allen tijde uitschrijven

OVER DE AUTEUR
David Williams (1970) is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Mpartners. Na een korte carrière bij het Ministerie van Buitenlandse zaken van Barbados begon David in 1997 bij Insinger de Beaufort Asset Management en in 2002 werd hij director. Hier droeg hij verantwoordelijkheid voor het investment team en de beleggingsfondsen (zowel long-only als gehedgde portefeuilles). Zijn specialisatie is Europese aandelen. In 2010 heeft hij samen met de andere partners Mpartners opgericht. David Williams heeft een B.A (Honors) van de University of Kent, een M.Sc. in Internationale Politieke Economie van de London School of Economics en een MBA van Nijenrode.