Klachtenprocedure

Wij hechten grote waarde aan een persoonlijke en service gerichte manier van zaken doen bij Mpartners. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over het product en/of de service, dan horen we dit vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk van u. Wij zullen dan zo snel mogelijk naar een passende oplossing zoeken.

Indien u een klacht heeft, verzoeken wij u om deze per e-mail te zenden aan Patrick van Leur via pvleur@m-partners.nl of via brief aan:

Mpartners
t.a.v. klachtenbeheerder
Koningslaan 52
1075 AE Amsterdam

Wij verzoeken u om naast uw naam en adres graag een omschrijving van de klacht te vermelden.

Zodra wij u klacht hebben ontvangen wordt deze in behandeling genomen door onze klachtenbeheerder. U ontvangt van ons uiterlijk twee weken na ontvangst van uw klacht een bevestiging met daarin tevens een termijn waar binnen u onze inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van uw klacht een reactie op uw klacht te geven en bij meer complexe klachten uiterlijk 3 maanden na ontvangst van uw klacht.

Bent u niet tevreden met de oplossing? De klachtenbehandelaar neemt enkele dagen (maximaal binnen 5 werkdagen) na het versturen van het antwoord contact op met u, om na te vragen of de klacht naar tevredenheid is beantwoord.

Indien uw klacht niet naar tevredenheid door de directie van Mpartners wordt opgelost, dan kunt u tot 1 jaar na indienen van uw klacht uw klacht rechtstreeks voorleggen bij:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 0900-355 2248
Website: www.kifid.nl