Vermogensbeheer

Toezicht

Mpartners bv heeft een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Voor het naleven van de regelgeving voor beleggingsondernemingen maken wij gebruik van een extern adviesbureau genaamd Projective Group.

Mpartners bv hanteert een beheerst beloningsbeleid (Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021). Mpartners heeft geen variabele beloningscomponent dat verbonden is aan salestargets. Het vaste beloningscomponent van medewerkers is marktconform. Wij streven naar een duurzame samenwerking tussen collega’s. Een duurzaam en zorgvuldig beloningsbeleid is hierbij passend en draagt bij aan een zorgvuldig beheer van beleggingsrisico’s, zoals marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s en duurzaamheidsrisico’s..

Melles & Partners bv heeft haar naam gewijzigd naar Mpartners bv per januari 2016.

Mpartners onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten

Mpartners is aangesloten bij Kifid, financiële klachteninstituut

Kifid, financiële klachteninstituut.

Mpartners B.V. is geregistreerd bij de KVK

Kamer van Koophandel Amsterdam (nr. 34389387)

Dutch Securities Insitute (DSI keurmerk)

Dutch Securities Insitute (DSI keurmerk)