Alle portefeuilles bij Mpartners volgen de principes van sustainable value beleggen. Onze beleggingsfilosofie is een combinatie van de beproefde en bewezen waardebenadering met inherent een focus op duurzaamheid. We leggen graag uit wat we bedoelen met sustainable value investing, ofwel duurzame waarde beleggen.

VALUE – WAARDE

We houden ons aan een gemoderniseerde versie van de basisprincipes van Benjamin Graham. De legendarische investeerders Warren Buffet en Charlie Munger in Berkshire Hathaway maakten daar ook zo succesvol gebruik van.

1. WE BELEGGEN VOOR DE LANGE TERMIJN

Een langetermijnhorizon is waarschijnlijk het grootste concurrentievoordeel dat een belegger kan hebben. Toch maken maar weinig mensen er gebruik van.

WAAROM? – De meeste beloningen zijn gericht op prestaties op de korte termijn, wat leidt tot een snelle winstpakker-mentaliteit. Wij volgen liever in de voetsporen van de legendarische beleggers van Berkshire Hathaway.

Warren Buffet – ‘Ons behoudende gedrag weerspiegelt onze opvatting dat de aandelenmarkt dient als een verhuislocatie waar geld wordt verplaatst van de actieveling naar de geduldige.’

Charlie Munger – ‘Laat me de incentive zien en ik toon je de uitkomst.’

We doen research naar bedrijven die gedurende een lange periode een superieur rendement kunnen behalen. Geduld is van belang, als we deze aandelen tegen een redelijke waardering willen kopen.

2. WE RICHTEN ONS OP HET VERMIJDEN VAN PERMANENT KAPITAALVERLIES. NIET OP HET VERMINDEREN VAN KOERSSCHOMMELINGEN

Dit gegeven maakt het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen naar:

  • De duurzaamheid van het business model
  • De sterkte van de balans
  • De stabiliteit in het genereren van cashflow
  • Waardering, met een ruime veiligheidsmarge
3. VALUE IS DE BELANGRIJKSTE VORM VAN RISICOBEHEERSING

We streven naar een goed rendement op de lange termijn voor onze cliënten, maar kapitaalbescherming staat daarbij voorop. Dit vereist het beheersen van risico’s in een onzekere wereld waar je de meeste dingen niet naar je hand kunt zetten.

Daarom zijn we gefocust op het enige risico waarover we 100% controle hebben: de prijs die we betalen voor een belegging. De kern van onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de premisse dat het meest risicovolle wat je kunt doen, is te veel betalen voor een bezit (ongeacht de kwaliteit). Een lage waardering biedt een veiligheidsmarge en dat is waar het om gaat bij het beheersen van beleggingsrisico’s.

Een citaat van Benjamin Graham, de mentor van Warren Buffet: ‘De functie van de veiligheidsmarge is wat het nauwkeurig inschatten van de toekomst onnodig maakt’.

SUSTAINABLE – DUURZAAM

Als langetermijnbeleggers integreren we environmental, social en corporate governance (ESG) criteria in onze research naar beursgenoteerde bedrijven.

Voor onze impact-portefeuilles gaan we een stap verder door actief op zoek te gaan naar bedrijven waarvan de core producten en/of diensten niet alleen een financieel rendement genereren. Ze moeten ook een meetbare positieve impact hebben op het milieu en/of de samenleving.

In beide gevallen hanteren we een actieve en positieve benadering. Dit is iets heel anders dan enkel uitsluiting of passief indexbeleggen.

1. EEN LANGETERMIJNVISIE VEREIST EEN DUURZAME AANPAK

Als langetermijnbelegger eisen we van onze bedrijven dat ze een holistische benadering hebben voor alle belanghebbenden, niet alleen voor aandeelhouders. Dit omvat werknemers, klanten en gemeenschap. We erkennen dat we niet in een perfecte wereld leven. Het is onze verantwoordelijkheid als investeerders bedrijven te ondersteunen die in de goede richting bewegen. Een focus op alleen uitsluiting kan nooit een oplossing zijn voor de lange termijn.

2. WE BELEGGEN NIET TEGEN ELKE PRIJS IN DUURZAME BEDRIJVEN

Beleggers die populaire duurzaamheidstrends adopteren, zonder rekening te houden met de prijs van een belegging, zijn in onze opinie niet beter dan beleggers die aandelen kopen puur voor de winst zonder oog voor negatieve impact. Duurzaam beleggen betekent rekening houden met het complete plaatje. Hierdoor vermijden we de problemen die alle financiële bubbels veroorzaken.

3. INTEGRATIE VAN DUURZAAMHEID IN HET BELEGGINSBELEID

Op 10 maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR) in werking getreden. Deze Europese wetgeving zorgt voor transparantie op het gebied van duurzaamheid van beleggingsfondsen en beleggingsportefeuilles. Zo kunt u beter inzicht krijgen in hoe duurzaam beleggingen zijn. U kunt hier meer lezen over de duurzaamheidsclassificatie van de vermogensbeheerportefeuilles van Mpartners.

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?