IMPACT-BELEGGEN

Voor onze portefeuilles zijn de ESG (Environmental, Social en Corporate Governance) criteria altijd geïntegreerd in de beleggingsanalyse. Als langetermijnbelegger is dit essentieel voor de financiële analyse van een bedrijf. Ook vanuit maatschappelijk oogpunt zien we veel meer toegevoegde waarde in het actief beleggen in bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering die een positieve kant op bewegen. Dit vinden wij krachtiger dan het toepassen van enkel uitsluiting, waar bedrijven en sectoren die als ‘schadelijk’ worden bestempeld worden uitgesloten van de beleggingsportefeuille. Meer recent is het haalbaar geworden om een stap verder te gaan in het opbouwen van een duurzame portefeuille. Dit is het beleggen in bedrijven die een meetbare positieve impact hebben op het milieu en/of de samenleving.

Het kader voor het meten van deze positieve impact is ontwikkelt door de Verenigde Naties – De Sustainable Development Goals (SDG’s) . Dit kader schetst een holistische blauwdruk voor alle grote uitdagingen waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Het is duidelijk dat, nog belangrijker dan overheidsmaatregelen, bedrijven een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van deze doelen. Wij geloven dat beursgenoteerde bedrijven de schaal hebben die nodig is om oplossingen te bieden voor veel van deze thema’s.

United Nations Sustainable Development | Impact Beleggen

Impact-meting van je beleggingsportefeuille

Naast het meten van het financieel rendement wordt elk kwartaal de positieve impact gemeten van je beleggingsportefeuille. We groeperen de 17 SDG’s in verschillende duurzame impactthema’s. Het percentage omzet van een bedrijf dat aan deze thema’s wordt toegekend weerspiegelt de mate waarin bedrijfsinkomsten bijdragen aan producten en diensten die helpen bij het oplossen van ‘s werelds grootste sociale en ecologische uitdagingen. Er wordt dus niet alleen naar het beleid, maar juist ook naar de producten en diensten van het bedrijf gekeken bij de beoordeling van een bedrijf.

Onderstaand een voorbeeld van een meting in onze impact-portefeuille.

Bedrijven met een hogere koolstofintensiteit zullen waarschijnlijk meer worden blootgesteld aan klimaatverandering-gerelateerde risico’s, zoals veranderende regelgeving. De portefeuille is in vergelijking met de wereldwijde index 71% minder blootgesteld aan koolstof-intensieve bedrijven.

Een belegging van 1 miljoen USD in de impact-portefeuille impliceerde een jaarlijkse emissiereductie van 164,7 ton koolstofdioxide-equivalent in vergelijking met de wereldwijde index. Dit is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van:

Carbon Footprint Impact

Gendergelijkheid

We besteden extra aandacht aan SDG 5 – gendergelijkheid – omdat dit wordt gezien als de toegangspoort tot alle andere SDG’s.

De vijf criteria voor gender gelijkheid

“Gendergelijkheid is meer dan een doel op zich. Het is een eerste vereiste bij het aangaan van de uitdaging om armoede terug te dringen, duurzame ontwikkeling te bevorderen en goed bestuur op te bouwen.”

Kofi AnnanKofi Annan, 7e secretaris-generaal van de Verenigde Naties

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?