Toezicht & Beloningsbeleid

Mpartners bv heeft een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 2:96 Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Voor het naleven van de regelgeving voor beleggingsondernemingen maken wij gebruik van een extern adviesbureau genaamd Charco & Dique.

  • Mpartners staat ingeschreven bij het Dutch Securities Insitute (DSI keurmerk)
  • Mpartners bv is aangesloten bij het Kifid, financiële klachteninstituut.
  • Mpartners bv staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam (nr. 34389387)
Beloningsbeleid

Mpartners hanteert een beloningsbeleid dat in lijn is met de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen. Dit betekent dat Mpartners een beheerst beloningsbeleid heeft waarover zij transparant is richting haar klanten. Onder beloning verstaat Mpartners de financiële en niet-financiële voordelen die medewerkers direct of indirect ontvangen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Mpartners maakt bij deze beloning van medewerkers geen gebruik van bonussen of andersoortige variabele beloningen, maar hanteert uitsluitend een vaste beloningscomponent die marktconform is. Hiermee worden prikkels voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de klant en voor ons.

Het beleid reflecteert onze bedrijfsstrategie, onze doelstellingen, onze waarden en onze langetermijnbelangen. Het beleid draagt bij aan effectief risicomanagement en beoogt uit te sluiten dat risico’s, waaronder ook duurzaamheidsrisico’s, worden genomen die onacceptabel zouden zijn voor u en voor ons.

Het beloningsbeleid wordt opgesteld door de directie en is afgestemd met de Compliance Officer Charco & Dique

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?