Research is de motor van onze aanpak

Kapitaalbescherming staat centraal in onze benadering

Aandelenkoersen fluctueren – daarom richten wij ons op het vermijden van permanent kapitaalverlies, niet op het beperken van koersschommelingen. Dit gegeven maakt het belangrijk om zorgvuldig onderzoek te doen.

Het value spectrum

De eerste stap in het proces is ervoor te zorgen dat we kijken naar bedrijven die in het value spectrum vallen:

De kern van onze beleggingsfilosofie is de vooronderstelling dat het meest riskante wat je kunt doen is te veel betalen voor een aandeel (ongeacht de kwaliteit ervan). Een lage waardering biedt een veiligheidsmarge en dat is waar het bij beleggingsrisicobeheer om draait.

Het kopen van bedrijven die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van hun intrinsieke waarde op het moment van aankoop is de essentie van value beleggen. Het is ook het enige risico waar we 100% controle over hebben: de prijs die we voor een belegging betalen.

Daarom is de eerste stap in ons selectieproces het maken van screenings van ondergewaardeerde bedrijven aan de hand van meerdere maatstaven en tijdskaders.

Onderzoek naar beleggingen voor kapitaalbescherming

Jaarverslag analyse

De tweede stap is het analyseren van het bedrijf op de ouderwetse manier – jaarverslagen. Hieronder volgt een simplistisch overzicht van de pijlers waarnaar we kijken:

Koers-winstverhouding

Als value belegger zien we die graag zo laag mogelijk.

Stabiliteit in het genereren van cashflow

Wij streven naar een hoog niveau van duurzame kasstromen

Schuldniveaus

Wij houden van bedrijven met een lage schuldenlast

Meer dan alleen financiën

Tot slot kijken we naar de andere aspecten van het bedrijf:

Heeft het management aangetoond toegevoegde waarde te hebben op middellange en lange termijn?

Naleving van ESG-criteria:

Is er sprake van een duurzame bedrijfsvoering?

Hoe presteert het bedrijf op verschillende duurzaamheidsthema’s?

Kapitaalbescherming en vermogensgroei?

Maak een vrijblijvende afspraak met een van onze experts.

Bottom-up benadering

Om te beslissen over de toewijzing aan de verschillende activaklassen gebruikt Mpartners voor haar beleggingen overwegend een ‘bottom-up’ benadering. Deze benadering wordt ook toegepast bij de tactische assetallocatie van de portefeuille.

Als het beleggingsteam geen beleggingen vindt die aan onze strenge waarderingscriteria voldoen, nemen we geen positie in. Dienovereenkomstig stijgt in deze situatie het percentage beleggingen met een lager risico (bijvoorbeeld staatsobligaties of contanten).

Het simpele feit dat Mpartners haar strategie gedisciplineerd en zorgvuldig uitvoert en niet verplicht is om mee te doen aan de “ratrace” van de aandelenmarkten geeft haar direct een voorsprong. Charlie Munger – de partner van Warren Buffet bij Berkshire Hathaway beschrijft dit voordeel op een prachtige manier.

” Hoe kan een klein beleggingsteam de grote professionals met hun eigen spel verslaan? De grote professionals hebben meer informatie dan jij, en hun handelsmachines zijn sneller. Maar je hebt nog steeds een voorsprong op hen – zolang je een ander spel speelt volgens je eigen, verstandigere regels. Jij kunt geduld hebben; de grote professionals niet. Je hoeft geen deel uit te maken van de kudde; zij wel. Bovenal kun je moedig zijn; dat zijn zij bijna nooit.”

Deze aanpak vereist discipline en geduld en kan alleen worden toegepast als een beleggingsstrategie voor de lange termijn. Wij nemen dus posities in met een beleggingshorizon van 3 tot 5 jaar, omdat sommige beleggingen tijd nodig hebben om vruchten af te werpen.