Wat is discretionair vermogensbeheer?

Discretionair vermogensbeheer verwijst naar een gepersonaliseerde beleggingsdienst die wordt geleverd door vermogensbeheerders die de bevoegdheid hebben om beleggingsbeslissingen te nemen namens hun cliënten. Bij discretionair vermogensbeheer delegeren cliënten het dagelijkse beheer van hun beleggingsportefeuilles aan de vermogensbeheerder, waarbij ze de discretie krijgen om beleggingsbeslissingen te nemen binnen vooraf gedefinieerde richtlijnen en doelstellingen.

Mpartners biedt discretionair vermogensbeheer aan voor zowel particuliere als institutionele beleggers. Bekijk hier onze portefeuilles.

Relatie client-vermogensbeheerder

Discretionair vermogensbeheer gaat gepaard met een nauwe relatie tussen de cliënt en de vermogensbeheerder. De vermogensbeheerder probeert de financiële doelen, risicotolerantie, investeringsvoorkeuren en tijdshorizon van de cliënt te begrijpen om een op maat gemaakte investeringsstrategie te ontwikkelen.

Investeringsbeslissingen

Bij discretionair vermogensbeheer vertrouwen cliënten hun vermogensbeheerder de bevoegdheid toe om namens hen beleggingsbeslissingen te nemen. Deze delegatie stelt de vermogensbeheerder in staat om te reageren op marktomstandigheden, de portefeuille aan te passen en potentiële investeringskansen te grijpen zonder expliciete goedkeuring te vragen voor elke transactie.

Persoonlijke beleggingsstrategie

Vermogensbeheerders ontwikkelen een op maat gemaakte beleggingsstrategie op basis van de financiële doelstellingen en het risicoprofiel van de cliënt. De strategie houdt rekening met factoren zoals activaspreiding, diversificatie, risicobeheer en fiscale overwegingen. De vermogensbeheerder gebruikt zijn expertise en marktinzichten om de beleggingsstrategie te implementeren en waar nodig aan te passen.

Monitoren en beheren van de portefeuille

Discretionaire vermogensbeheerders monitoren en beheren de beleggingsportefeuilles van hun cliënten voortdurend. Ze doen onderzoek, analyseren markttrends, evalueren beleggingsopties en voeren transacties uit namens de cliënt. Regelmatige portfolio reviews en prestatierapporten houden cliënten op de hoogte van de voortgang van hun beleggingen.

Risicobeheer en assetallocatie

Discretionaire vermogensbeheerders beschouwen risicobeheer en assetallocatie als essentiële elementen van de portefeuilleconstructie. Ze streven naar een evenwicht tussen potentieel hogere rendementen en risicobeheer op basis van de risicotolerantie van de cliënt. De vermogensbeheerder kan de assetallocatie van de portefeuille in de loop van de tijd aanpassen aan veranderende marktomstandigheden of doelstellingen van de cliënt.

Lees meer over hoe Mpartners risico beheert.

Communicatie en rapportage

Effectieve communicatie is cruciaal bij discretionair vermogensbeheer. Vermogensbeheerders communiceren regelmatig met cliënten om de beleggingsstrategie, de prestaties van de portefeuille en eventuele belangrijke veranderingen of kansen te bespreken. Cliënten ontvangen periodieke rapporten over de prestaties van hun portefeuille, hun beleggingsbezit en hun transactiegeschiedenis.

Vergoedingen

Discretionaire vermogensbeheerdiensten worden over het algemeen geleverd tegen een vergoeding, meestal een percentage van het beheerde vermogen (AUM). De vergoedingenstructuur kan variëren afhankelijk van de vermogensbeheerder of het bedrijf. Het is belangrijk voor cliënten om de vergoedingenstructuur en eventuele extra kosten voor de dienst te begrijpen.

Discretionair vermogensbeheer kan verschillende voordelen bieden, zoals professionele expertise, tijdsbesparing en de mogelijkheid om investeringsbeslissingen af te stemmen op individuele financiële doelen. Het is echter essentieel voor cliënten om zorgvuldig een gerenommeerde en betrouwbare vermogensbeheerder te kiezen en open communicatie te onderhouden om ervoor te zorgen dat de dienst aansluit bij hun doelstellingen en voorkeuren.