Wat is ESG?

ESG staat voor Environmental, Social en Governance, drie belangrijke factoren die worden gebruikt om de duurzaamheid en ethische impact van een belegging in een bedrijf of instantie te evalueren. ESG-criteria worden door beleggers en financiële instellingen gebruikt om de niet-financiële prestaties van bedrijven te beoordelen en hun algehele maatschappelijke en ecologische impact te bepalen.

Environmental

Het milieuaspect van ESG richt zich op de impact van een bedrijf op het milieu. Het beoordeelt factoren zoals koolstofuitstoot, gebruik van grondstoffen, afvalbeheer, beperking van luchtvervuiling en initiatieven op het gebied van klimaatverandering. Milieuoverwegingen zijn gericht op het evalueren van de inspanningen van een bedrijf om milieurisico’s te beperken en duurzame praktijken te bevorderen.

Social

Het sociale aspect van ESG evalueert de impact van een bedrijf op de samenleving. Het omvat factoren zoals werknemersrelaties, arbeidspraktijken, mensenrechten, productveiligheid, diversiteit en inclusie, betrokkenheid bij de gemeenschap en bedrijfsfilantropie. Sociale overwegingen beoordelen hoe een bedrijf omgaat met zijn relaties met werknemers, klanten, leveranciers en de samenleving in het algemeen.

Governance

Het bestuurlijke aspect van ESG verwijst naar het systeem van regels, praktijken en processen waarmee een bedrijf wordt bestuurd en gecontroleerd. Het omvat factoren zoals de samenstelling van de raad van bestuur, de beloning van bestuurders, aandeelhoudersrechten, transparantie, ethiek, risicobeheer en naleving. Goede bestuurspraktijken zorgen ervoor dat een bedrijf opereert met integriteit, verantwoordingsplicht en effectief toezicht.

ESG-integratie

ESG-integratie houdt in dat ESG-factoren worden meegenomen in beleggingsanalyses en besluitvorming. Beleggers nemen ESG-criteria in overweging naast traditionele financiële maatstaven om een beter inzicht te krijgen in de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf op de lange termijn. ESG-integratie helpt bij het identificeren van bedrijven die sterke ESG-prestaties laten zien en een grotere kans hebben om duurzame financiële rendementen te genereren.

Als langetermijnbeleggers heeft Mpartners ESG criteria (Ecologisch, Sociaal en Governance) altijd geïntegreerd in het beleggingsproces. Elk van de ‘ESG’ factoren wordt zorgvuldig gemeten, omdat wij geloven dat deze factoren, in combinatie met de kwaliteit van het management, de belangrijkste ‘soft skills’ zijn bij het bepalen van het succes van een bedrijf op de lange termijn.

Lees meer over de integratie van duurzaamheid in onze aanpak >

ESG-ratings en -indices

Verschillende organisaties bieden ESG-ratings en -indices die bedrijven beoordelen en rangschikken op basis van hun ESG-prestaties. Met deze ratings en indices kunnen beleggers bedrijven vergelijken en identificeren die aansluiten bij hun ESG-voorkeuren. Voorbeelden van ESG-ratings en -indices zijn MSCI ESG Ratings, FTSE4Good Index Series en Dow Jones Sustainability Indices.

ESG-rapportage en openbaarmaking

Bedrijven verstrekken steeds meer ESG informatie en rapporten om de transparantie te vergroten en hun duurzaamheidsinspanningen te communiceren. Rapportagekaders, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), bieden richtlijnen voor bedrijven om ESG-gerelateerde informatie op een gestandaardiseerde en vergelijkbare manier openbaar te maken.

ESG-overwegingen hebben veel aandacht gekregen in de beleggingswereld nu beleggers steeds meer het belang inzien van duurzaamheid en verantwoord beleggen. Door ESG-factoren mee te nemen in beleggingsbeslissingen willen beleggers hun beleggingen afstemmen op hun waarden, risico’s beheersen en bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere toekomst.