Wat is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen?

Socially Responsible Investing (SRI), of Sustainable, Responsible, and Impact Investing (SRII), is een beleggingsbenadering die naast de traditionele financiële criteria ook rekening houdt met factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Maatschappelijk verantwoord beleggen probeert financieel rendement te genereren terwijl het in lijn is met de ethische, sociale en ecologische waarden van de belegger.

ESG-integratie

SRI omvat de integratie van ESG-overwegingen in het besluitvormingsproces voor beleggingen. ESG-factoren omvatten een breed scala aan criteria, waaronder de impact van een bedrijf op het milieu, arbeidspraktijken, productveiligheid, corporate governance, gemeenschapsrelaties en ethische normen. Bedrijven die sterke ESG-praktijken laten zien, hebben meer kans om opgenomen te worden in duurzame beleggingsportefeuilles.

Positief en negatief screenen

SRI kan gebruik maken van positieve of negatieve screeningbenaderingen. Positief screenen houdt in dat er actief gezocht wordt naar beleggingen in bedrijven of projecten met positieve sociale of milieueffecten, zoals hernieuwbare energie, schone technologie of sociale ondernemingen. Negatieve screening, aan de andere kant, bestaat uit het vermijden van investeringen in industrieën of bedrijven die als schadelijk worden beschouwd, zoals tabak, wapens of fossiele brandstoffen.

Impactbeleggen

Impactbeleggen is een subcategorie van duurzaam beleggen die zich richt op het doen van beleggingen die naast financieel rendement een meetbare positieve impact hebben op de maatschappij of het milieu. Impactbeleggers proberen positieve veranderingen te creëren door middel van hun beleggingen, gericht op specifieke sociale of milieu-uitdagingen, zoals armoedebestrijding, toegang tot schoon water of duurzame landbouw.

Betrokkenheid bij bedrijven en belangenhebbende

Duurzame beleggers gaan vaak de dialoog aan met bedrijven en pleiten voor positieve veranderingen in hun praktijken. Door middel van dialogen met het management van bedrijven, aandeelhoudersresoluties en het stemmen bij volmacht proberen duurzame beleggers meer verantwoordelijkheid, transparantie en duurzame praktijken van bedrijven aan te moedigen.

Diverse strategieën

Duurzaam beleggen omvat een breed scala aan beleggingsstrategieën, waaronder beleggingsfondsen, op de beurs verhandelde fondsen (ETF’s), aparte rekeningen en financiële instellingen voor gemeenschapsontwikkeling (CDFI’s). Deze strategieën bieden verschillende gradaties van ESG-integratie, impactfocus en financiële doelen, en komen tegemoet aan verschillende beleggersvoorkeuren en risicoprofielen.

Prestatieoverwegingen

Beleggers in duurzaam beleggen streven naar zowel financieel rendement als positieve sociale of milieuresultaten. Studies hebben aangetoond dat goed geïmplementeerde duurzame beleggingsstrategieën concurrerend kunnen zijn in termen van financiële prestaties in vergelijking met traditionele beleggingsbenaderingen. Maar, zoals bij elke beleggingsstrategie, zijn in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.

Openbaarmaking en transparantie

Naarmate de vraag naar duurzaam beleggen toeneemt, maken bedrijven steeds meer hun ESG-praktijken en -prestaties bekend. Daarnaast bevorderen regelgevende instanties en rapportagekaders, zoals het Global Reporting Initiative (GRI) en de Sustainability Accounting Standards Board (SASB), gestandaardiseerde ESG-openbaarmakingen om de transparantie en vergelijkbaarheid te verbeteren.

Lees hier hoe Mpartners maatschappelijk verantwoord beleggen en duurzaamheid integreert in het beleid >