Wat is een obligatie?

Een obligatie, ook wel bekend als een schuldbewijs, is een vastrentende effect dat uitgegeven wordt door een verstrekker, meestal een bedrijf of overheid, om kapitaal aan te trekken. Het functioneert als een lening waarbij de verstrekker geld leent van de obligatiehouder in ruil voor de belofte om periodieke rentebetalingen te doen gedurende een bepaalde periode en het geleende bedrag terug te betalen op de vervaldatum van de obligatie.

Uitgevende instantie

De uitgevende instantie of verstrekker is de entiteit die de obligatie uitgeeft en verantwoordelijk is voor het nakomen van de rente- en aflossingsverplichtingen. Dit kan een bedrijf, overheid, financiële instelling of andere entiteit zijn.

Nominale waarde

De nominale waarde of het gezichtsbedrag van een obligatie is het bedrag dat de verstrekker belooft terug te betalen aan de obligatiehouder op de vervaldatum. Het wordt vaak uitgedrukt in denominaties van $1000 of €1000.

Couponrente

De couponrente is het rentepercentage dat de verstrekker betaalt aan de obligatiehouder, meestal op jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalbasis. De couponrente wordt berekend op basis van de nominale waarde van de obligatie en blijft doorgaans vast gedurende de looptijd van de obligatie.

Vervaldatum

De vervaldatum, of einddatum, is de datum waarop de verstrekker het geleende bedrag terugbetaalt aan de obligatiehouder. Op de vervaldatum ontvangt de obligatiehouder de nominale waarde van de obligatie, ook wel de hoofdsom genoemd.

Rendement

Het rendement op een obligatie is het totale rendement dat een obligatiehouder ontvangt gedurende de looptijd van de obligatie. Dit omvat zowel de periodieke rentebetalingen als eventuele koerswinsten of -verliezen bij verkoop van de obligatie voor de vervaldatum.

Risico’s

Obligaties dragen verschillende risico’s, waaronder kredietrisico (het risico dat de verstrekker de rente- of hoofdsom niet kan terugbetalen), renterisico (het risico van schommelingen in de rentetarieven die de waarde van de obligatie beïnvloeden), en inflatierisico (het risico dat de reële waarde van de toekomstige rentebetalingen wordt aangetast door inflatie).

Rating

Obligaties worden vaak beoordeeld door kredietbeoordelingsbureaus op basis van hun kredietwaardigheid. De rating geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de verstrekker aan zijn verplichtingen zal voldoen. Hoogwaardige obligaties worden doorgaans beoordeeld als “investment grade”, terwijl obligaties met een hoger risico worden aangeduid als “speculatief” of “junk”.

Obligaties worden verhandeld op de obligatiemarkt en vormen een belangrijk onderdeel van de wereldwijde kapitaalmarkten. Ze bieden beleggers de mogelijkheid om inkomsten te genereren en hun portefeuilles te diversifiëren, terwijl ze tegelijkertijd de verstrekker toegang geven tot kapitaal voor financiering van projecten en activiteiten.