Wat is de PMI?

De Purchasing Managers’ Index (PMI) is een index van de overheersende richting van de economische trends in de verwerkende industrie en de dienstensector. Het bestaat uit een diffusie-index die samenvat of de marktomstandigheden, zoals gezien door de inkoopmanagers, zich uitbreiden, gelijk blijven of krimpen. Het doel van de PMI is informatie over de huidige en toekomstige bedrijfsomstandigheden te verstrekken aan beleidsmakers, analisten en investeerders.