Wat is een SDG?

De Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn samengesteld door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN). De zeventien doelen zijn een oproep tot actie aan alle landen voor vrede en welvaart voor mensen en de planeet.

De in 2015 opgestelde doelen zijn er om wereldwijde uitdagingen als armoede te bestrijden, ongelijkheid te verminderen en economische groei te stimuleren – dit allemaal terwijl de klimaatverandering wordt aangepakt en gewerkt aan het behoud van de planeet. Ze zijn een opvolging van de Millenniumdoelen die van 2000 tot 2015 liepen.

SDG’s en Mpartners vermogensbeheer

Bedrijven een grote bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van deze doelen. Wij geloven dat beursgenoteerde bedrijven de schaal hebben die nodig is om oplossingen te bieden voor veel van deze thema’s.

Naast het meten van het financieel rendement wordt elk kwartaal de positieve impact gemeten van de beleggingsportefeuille. We groeperen de 17 SDG’s in verschillende duurzame impactthema’s. Het percentage omzet van een bedrijf dat aan deze thema’s wordt toegekend weerspiegelt de mate waarin bedrijfsinkomsten bijdragen aan producten en diensten die helpen bij het oplossen van ‘s werelds grootste sociale en ecologische uitdagingen.

Er wordt dus niet alleen naar het beleid, maar juist ook naar de producten en diensten van het bedrijf gekeken bij de beoordeling van een bedrijf.

Overzicht van de doelen:
 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Meer informatie over de Sustainable Development Goals is te vinden op de website van SDG Nederland of United Nations