Bewust vermogensbeheerbeleggenbeslissenveranderen

Sommige mensen zijn leiders, anderen volgen. Sommigen gebruiken hun democratische stem, anderen laten zich niet horen. Sommigen kiezen zelf in welke toekomst zij willen beleggen, anderen laten de ‘knappe koppen’ van de grote banken beslissen.

We nodigen je uit samen met ons bewust te beleggen. Neem weloverwogen beslissingen over je beleggingen. En laat dat niet passief over aan anderen.

De 3 kernprincipes van bewust beleggen

Jouw beleggingsbesluit is jouw stem

‘Voorspel de toekomst – door ’m te creëren’

De wijze waarop wij gezamenlijk beleggen zal verreweg de grootste impact hebben op de creatie van de toekomst. Dit heeft veel meer invloed op de samenleving dan je democratische stem.

Het is tijd dat we onze stem niet verspillen door passief te beleggen. Het is tijd dat we onze financiële doelen afstemmen op onze persoonlijke waarden. Maak impact door bewust te beleggen.

De value benadering – een logische keuze voor de bewuste belegger

Value beleggen is geen passieve strategie. Als value belegger is het vereist een diepgaande kennis te hebben van het bedrijfsmodel, het beleid en de operations van bedrijven in de portefeuille. Alleen hierdoor kunnen we vertrouwen hebben in de bedrijfswaardering en in het beleid van het management.

Bovendien vereist value beleggen geduld. Meestal duurt het even voordat de aandelenkoers stijgt tot zijn intrinsieke waarde. Deze beleggingshorizon op de lange termijn stelt ons in staat de vruchten te plukken van onze beleggingen, zowel vanuit winstoogmerk als vanuit sociaal perspectief.

We beleggen in bedrijven, niet in aandelen; we beleggen in duurzame activiteiten, niet in populaire trends.

De value benadering is een logische keuze voor de bewuste belegger.

Beleggen is méér dan alleen rendement

Gedurende een lange periode was beleggen heel eendimensionaal – alles om de markt verslaan. Laat de ‘onzichtbare hand’ van Adam Smith alle andere aspecten maar regelen. Helaas zien we allemaal de zichtbare resultaten van deze oude aanpak:

  • Het najagen van rendement leidt altijd tot bubbels, gevolgd door financiële malaise.
  • Het belonen van mensen – uitsluitend op basis van rendement – leidt alleen maar tot hebzucht, onzin en schandalen. Daarover hebben we genoeg gelezen in het nieuws.
  • Een planeet uit evenwicht.

Het oude adagium ‘Je kunt de markt niet verslaan’ is gewoon irrelevant geworden. Het is niet langer zaligmakend.

In realiteit leiden de focus op kortetermijnrendement, het negeren van sommige belanghebbenden, in combinatie met het verwaarlozen van onze planeet, niet tot betere rendementen op de langere termijn.

Integendeel.

Bewust beleggen, betekent niet: kiezen voor mindere resultaten. Onderzoek wijst zelfs op een béter langetermijnrendement.

Hoe wij bewust beleggen

We noemen dat: Sustainable Value Investing

Sustainable – Duurzaam

Wij geloven dat één van de krachtigste manieren om te zorgen voor het welzijn van onze families maar ook voor de planeet, is door verstandig te beleggen voor de lange termijn. Daarom is het voor ons belangrijk dat de bedrijven waarin we beleggen een positieve invloed hebben op de wereld.

Value – Waarde

De belangrijkste focus voor het vermogen van onze cliënten en dat van onze families is: het vermijden van permanent kapitaalverlies. Dit is essentieel voor het creëren van vermogensopbouw voor de lange termijn. Daarom beleggen we alleen in solide bedrijven, waarbij het risico wordt beperkt door een gunstige waardering. We zullen nooit beleggen in overgewaardeerde bedrijven om populaire trends te volgen.

TOGETHER WE MOVE THE NEEDLE

We nodigen je graag uit om samen met ons bij Mpartners de toekomst vorm te geven, in plaats van langs de zijlijn te staan.

Start vandaag nog met vermogensbeheer en bouw je eigen nalatenschap op.

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?

START VANDAAG MET

SUSTAINABLE VALUE INVESTING

MEER INFORMATIE?